Salaris Administratie
                                            Jaarverslagen
                                            Boekhouding
                                         Belasting Opgaven
                                         Financieel Advies

Verantwoordelijkheid nemen is geen sprookje vertellen…

Natuurlijk nemen wij de verantwoordelijkheid voor wat wij communiceren, of dat nu via een advertentie in de krant, een bill-board op het voetbalveld of wat wij in onze website publiceren.
Daarom screenen wij alle content van de website op onrechtmatigheden, foute tekstfrasen en vooral spelfouten.

Desondanks willen wij toch enkele zaken duidelijk stellen:

Disclaimer voor www.rogema.com

Administratiekantoor Rogema (Kamer van Koophandel: 36 04 58 10), hierna te noemen Rogema, verleent u hierbij toegang tot www.rogema.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Rogema behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Administratiekantoor Rogema.

Beperkte aansprakelijkheid

Rogema spant zich in om de inhoud van de Website periodiek te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rogema.
In het bijzonder zijn alle prijzen, voor zover genoemd op de Website, onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Rogema doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak als mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.
Gebruikers kunnen soms zelf inhoud plaatsen op de Website. Rogema oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rogema en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rogema, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Contact
Tel : 0228 521 692
KvK : 36 04 58 10
BTW : NL 002 100 572 B31
Web : www.rogema.com
E-mail : info@rogema.com

Adres:
De Tocht 2
1611 HT Bovenkarspel
Nederland
Rogema Volgen