Salaris Administratie
                                            Jaarverslagen
                                            Boekhouding
                                         Belasting Opgaven
                                         Financieel Advies

NOAB-logoNatuurlijk hanteren wij Algemene Leverings Voorwaarden.  Die zijn opgenomen in onze overkoepelende branche vereniging NOAB en gelden voor alle leden van NOAB.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen grote en kleine kantoren. De regels zijn voor ieder gelijk.

U kunt deze voorwaarden hier downloaden.

Afspraak is afspraak

Wij zorgen voor uw administratie onder geheimhouding en naar beste eer en geweten. Van u verlangen wij als tegenprestatie alle benodigde informatie om uw administratie volledig uit te kunnen voeren.
Dat is wat eigenlijk in de Algemene Voorwaarden is vastgelegd.

Ook dat is geen sprookje en ook eigenlijk niet erg bijzonder…

Bewaren

Bewaren

Contact
Tel : 0228 521 692
KvK : 36 04 58 10
BTW : NL 002 100 572 B31
Web : www.rogema.com
E-mail : info@rogema.com

Adres:
De Tocht 2
1611 HT Bovenkarspel
Nederland
Rogema Volgen